شرط کاهش نرخ دلار


به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از ايسنا، وحيد شقاقي شهري - عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران با اشاره به برخي از اظهارنظرهاي دستوري مسئولان درباره تعيين قيمت دلار اظهار كرد: قيمت دلار قابل تعيين تكليف نيست؛ همانطور كه درباره دلار ۴۲۰۰ توماني هم اين‌طور بود. واقعيت اين است كه تعامل متغيرها بايد بر اساس اصول بازار باشد. اقتصاد ايران سالي ۶۰ ميليون دلار نياز دارد اين اقتصاددان با بيان اينكه اصلي‌ترين متغير مؤثر بر قيمت دلار تراز ارزي است، ادامه داد: در سال گذشته حدود ۴۴ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم كه تا فروردين‌ماه تنها ۱۰ ميليارد دلار آن به كشور بازگشته بود. هرچند از آن زمان تا به حال بانك مركزي با فشارهايي كه آورد توانست هشت ميليارد دلار ديگر را هم برگرداند اما اين هم تنها نصف ارزهاي صادراتي است. شقاقي شهري نياز اقتصاد ايران به ارز را سالي حدود ۶۰ ميليارد دلار ارزيابي كرد و گفت: هر چقدر كه بتوانيم ارزهاي صادراتي بيشتري را به كشور برگردانيم مي‌توانيم منابع بيشتري را براي انجام واردات بسيج كنيم و در كنار آن قيمت دلار در بازار آزاد هم تعديل مي‌شود. ارزهاي صادراتي تعيين‌كننده نرخ دلار در بازار آزاد او با بر اينكه اگر نتوانيم ارز حاصل از صادرات را برگردانيم بازارها مي‌توانند دوباره متأثر شوند، اظهار كرد: هرچقدر كه ارز حاصل از صادرات به كشور برگردد قيمت دلار در بازار پايين خواهد آمد. با اين حال مساله مهم اين است كه نبايد ارزهاي مورد نياز براي كشور را صرف واردات اقلام لوكس براي طبقات خاص كرد. شقاقي شهري پيش‌بيني خود از قيمت دلار در ماه‌هاي آينده را هم ارائه كرد و گفت: اگر تراز ارزي كنترل شود، دامنه قيمتي ارز در محدوده‌هاي پايين‌تري سير خواهد كرد، در غير اين صورت بايد انتظار افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي آينده را داشته باشيم. بانك‌ها روز گذشته قيمت ارز را نسبت به روز قبل از آن كاهش دادند و هر دلار آمريكا را ۱۳ هزار و ۱۳ تومان خريدند. اين در حالي است كه قيمت خريد دلار در بانك‌ها در روز سه‌شنبه ۱۳ هزار و ۴۳۲ تومان اعلام شده بود.